Foutje bedankt ……..

Kustwacht ontvangt vele ‘onbedoelde’ meldingen

Vanuit de hele wereld komen jaarlijks meer dan 2.100 oproepen, berichten en noodsignalen binnen bij de Nederlandse Kustwacht via de radio en satelliet. Het grootste deel is afkomstig van de recreatievaart. De noodradiobakens aan boord worden regelmatig ‘per ongeluk’ geactiveerd. De Kustwacht neemt iedere melding serieus en handelt zo snel mogelijk.

De noodradiobakens aan boord zenden signalen uit die de positie van het schip of de drenkeling doorgeven in geval van nood. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de Epirb (Emergency Position Indicating Radio Beacon), de ELT (Emergency Locator Transmitter), de PLB (Personal Locator Beacon) en de DSC-knop (Digital Selective Calling). Al deze apparatuur kan automatisch in werking treden of handmatig geactiveerd worden. Het DSC-modem, een rode knop gekoppeld aan de marifoon, is snel in te drukken  en start onmiddellijk de MAYDAY procedure. Al deze noodradiobakens redden mensenlevens en daarom belangrijk om  aan boord te hebben. Maar door allerlei oorzaken gaat het wel erg vaak mis. Volgens de gegevens van de Kustwacht uit 2014 was 91% van de binnengekomen meldingen via deze apparatuur ‘onbedoeld’. De voornaamste oorzaak is een ‘verkeerde behandeling van de apparatuur’.

Mis

Voor kinderen aan boord heeft de rode DSC-knop een grote aantrekkingskracht. ‘ Even proberen’ heeft grote gevolgen. Of de Epirb wordt geactiveerd door stoten, doordat er ineens teveel water overheen komt of door een verkeerde behandeling bij het jaarlijks onderhoud. Bij oproepen via telefoon, GSM of marifoon zorgt het persoonlijk contact voor een goede afwikkeling. De MF/HF radiokanalen en dan vooral het VHF Kanaal 16 zijn de communicatiekanalen voor afhandeling van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer. Het kanaal wordt 24 uur per dag door de Kustwacht uitgeluisterd. Niet altijd even eenvoudig. Het gebeurt nog wel eens dat na een melding de hoorn er niet goed wordt opgelegd, met als gevolg veel ruis op de lijn. Een melding van een verlaten surfplank of bijbootje kan aanleiding zijn tot een grote zoekactie. Gelukkig weet de dienstdoende wacht  meestal het kaf van het koren te scheiden. De GSM of telefoon is met 112 een veel gebruikt middel om alarm te slaan. Wel een omslachtig middel. De melding gaat naar de alarmcentrale in Driebergen, die doorverbindt naar  de Kustwacht of soms ANWB met alle risico’s van verbreking van de verbinding door onvoldoende dekking of andere oorzaken. De Kustwacht is daar niet zo blij mee. Liever melden via de marifoon, zodat omringende watersporters en beroepsvaart mee kunnen luisteren en handelen. Bovendien is de Kustwacht in staat de positie van het schip uit te peilen.

Marcom B

Voor de pleziervaart met VHF plus DSC aan boord en voor de offshore is de training  GMDSS/Marcom B verplicht. Voor de beroepsvaart is dat Marcom A. Omdat zoveel ‘onbedoelde’ meldingen binnenkwamen is sinds augustus 2008 de praktijktraining een vast onderdeel van de training.  Op de Maritieme Academie in IJmuiden wordt in een veilige en realistische omgeving op de zeevaartsimulator geoefend om rustig te blijven en de juiste procedure te volgen. Is de kandidaat geslaagd, dan wordt het certificaat aangevraagd bij Agentschap Telecom. De volgende stap is de aanmelding van noodapparatuur met zendmogelijkheden bij Agentschap Telecom. Een volledige en juiste registratie zorgt voor een snelle identificatie van het schip, onder andere in geval van nood. Een juiste registratie èn goede procedure redden mensenlevens.

Voorkomen onbedoelde meldingen

Hoe kunnen onbedoelde meldingen worden teruggebracht? Door de marifoon te gebruiken waarvoor het is bedoeld: maritieme communicatie. Door zorgvuldig om te gaan met de noodapparatuur. En, gaat het per ongeluk fout: direct afmelden bij de Kustwacht. Door te melden via de marifoon wanneer bijvoorbeeld de surfplank of het bijbootje over boord is geslagen. Door noodvuurpijlen te vernietigen en niet af te steken voor het plezier. Door de training Marcom B te volgen en desnoods te herhalen. Door de app van de KNRM te installeren en te gebruiken. Deze app is gratis en geeft de keuze tussen de rode knop (noodoproep) waarna onmiddellijk wordt doorgeschakeld naar de Kustwacht en de groene knop  (assistentie) bedoeld voor niet direct levensbedreigende of de scheepvaart hinderende situaties.

Over de Kustwacht

De Nederlandse Kustwacht, opgericht in 1987,  begon met acht coördinatoren  en is uitgegroeid tot het Nederlands Maritiem en Aeronautisch Reddings Coördinatie Centrum met  52 mensen in dienst. Sinds 2001 gevestigd op het terrein van de Koninklijke Marine in Den Helder. ‘Een unieke organisatie’ zegt Gerard Klok van het Bureau Planning en Programmering bij het Kustwachtcentrum, ‘met name door de samenwerking in een joint venture met luchtmacht, politie, douane, marine, marechaussee, voedsel en warenautoriteit, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Zij zorgen gezamenlijk voor de veiligheid op de Noordzee, IJsselmeer, Waddenzee, Zeeuwse wateren en Randmeren’. Goede internationale en nationale samenwerking zorgen dankzij de Kustwacht voor veiligheid op het steeds drukker wordende water voor zowel pleziervaart als beroepsvaart.

www.kustwacht.nl

www.agentschaptelecom.nl

ww.maritiemeacademieholland.nl

De Telegraaf Vaarkrant januari 2016

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *