Beveiliging voor de wal

Het vertrouwen van binnenvaartschippers in de medemens is groot. Het schip legt aan en de schipper stapt van boord in de zekerheid dat het schip veilig is. Van diefstal is bijna geen sprake. Beveiliging op de kade is er niet. Bij de zeevaart is het anders geregeld. De IMO (International Maritime Organization) verplicht de havens port security te garanderen voor de schepen die de havens aandoen. De binnenvaartschepen die in dezelfde havens laden en lossen vallen niet onder deze regeling.

De grote riviercruiseschepen ook niet. Met het gevolg dat onbevoegden sneaky aan boord kunnen stappen en hun slag kunnen slaan. Of erger.

Beveiliging moet ook geregeld voor de binnenvaarthavens. Wachten tot er iets gebeurt is geen optie. De cruisers kunnen hun verantwoordelijkheid nemen en zelf voor de veiligheid van de passagiers en bemanning zorgen. Hoe je het schip goed kunt beveiligen weet de Maritieme Academie. Zij hebben hiervoor een speciale training.

truus den hartog

18 januari 2018

Rivercruisevaart big business …

De sterk groeiende markt van riviercruises wereldwijd en op de Rijn en Donau in het bijzonder vraagt om nieuwe schepen en nieuw personeel. De nieuwe schepen rollen regelmatig van de helling en zijn nog luxer en mooier, soms groter dan de vorige. Met groter is dan bedoeld de capaciteit van de passagiers. Meer passagiers vraagt om meer personeel. En dat is vanwege de snelle ontwikkeling van de cruisemarkt schaars geworden. Personeel uit de Oostbloklanden gaan via een slimme constructie (Cyprus) aan de slag op de schepen. Technisch personeel wordt door eigen mensen van de rederij op het gewenste niveau gebracht.

De meeste nieuwe schepen zijn uitgerust met Azipod-motoren. Varen met deze motoren vereist een andere manier van manoeuvreren dan op de conventionele schepen. Onvoldoende ervaring in het omgaan met dit type motoren kan ongelukken tot gevolg hebben. Gezien de toename van het aantal riviercruises wordt de veiligheid voor de scheepvaart op met name de Rijn en de Donau op de proef gesteld.

Het aantal bemanningsleden aan boord van de cruiseschepen is beduidend hoger dan op de vrachtschepen. Daarbij komt het verschil in cultuur en het verschil in de beheersing van de talen. Crowdmanagement beheersen is een vereiste om de veiligheid van passagiers en bemanning te waarborgen.
Hoe veilig is het nog op de cruiseschepen? Is opleiding en training ondergeschikt aan het commercieel gewin? Ik hoop het niet, maar er hebben al verschillende incidenten plaats gevonden die -misschien- te wijten zijn aan een gebrek aan kennis en/of vaardigheid.
truus den hartog
18 januari 2018