Full Mission Simulator Binnenvaart in de ‘picture’

Tijdens de goed bezette bijeenkomst ‘Bedienen van bruggen; oog voor blinde vlekken’ georganiseerd door ‘Water Ontmoet Water’ (WOW) te Utrecht is de Full Mission Simulator Binnenvaart in het zonnetje gezet. De bijeenkomst op 6 april jl. was bestemd voor allen die met het goed functioneren van de bruggen in Nederland te

maken hebben, zoals brugwachters, vertegenwoordigers van de provincies, leidinggevenden, medewerkers ingenieursbureaus. Tussen de plenaire zittingen en de workshops was er gelegenheid de presentaties op de ‘markt’ te bekijken. Veiligheid staat voorop, dat werd wel duidelijk gemaakt. Eye tracking werd gedemonstreerd over onbewust kijkgedrag, Waternet was aanwezig met als onderwerp plaatsing van de camera’s bij de bruggen, VHP test de individuele kwaliteiten van brugwachters door het meten en ontwikkelen van competenties.

Waarom de FMS-Binnenvaart?

Ook de simulator kan bijdragen aan de vergroting van de veiligheid van bruggen. Door bijvoorbeeld trainingen in de communicatie tussen brugwachters en schippers. Maar ook door bij de renovatie of nieuwbouw van bruggen eerst op de simulator de functies te testen. Een goed voorbeeld is de test van de renovatie van de Stationsbrug in Franeker (zie de korte PPT).

De belangstelling was groot. Patrick Randel (manager Nova Contract) heeft toegelicht en uitgelegd waar we voor staan: een bredere bekendheid van de vele mogelijkheden van de Full Mission Simulator Binnenvaart in Harlingen.

truus den hartog