ADN, een noodzakelijk goed …

Veilig varen daar is iedere binnenvaarder zich wel van bewust. Een goede beroepshouding en professioneel omgaan met lading en schip is uitermate belangrijk voor de veiligheid en houdt tevens het imago van de bedrijfstak hoog. Kennis ligt hierbij aan de basis. Per 1 januari 2011 is het ADN verdrag (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN)) van kracht dat intussen door de meeste Europese landen erkend is. Ieder schip dat gevaarlijke stoffen in Europa vervoert over binnenlandse wateren is verplicht een Certificaat van Goedkeuring (CvO) aan boord te hebben. Ieder persoon dat betrokken is bij de behandeling en vervoer van gevaarlijke lading moet zijn opgeleid voordat hiervoor de verantwoording genomen wordt. Tenminste één lid van de bemanning moet in het bezit zijn van een ADN certificaat. Tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen is de verantwoordelijk schipper tevens deskundige in de zin van het ADN. Het is de taak van de vervoerder (Reder/Ondernemer) om te bepalen welke schipper aan boord de verantwoordelijke is. Dit geldt voor alle landen in Europa die het verdrag hebben geratificeerd .

Noodzakelijk goed
Direct na ondertekening van het ADN verdrag bleek hoe noodzakelijk Europese regelgeving is. Op 13 januari 2011 kenterde het Tankmotorschip Waldhof op de Rijn bij de Lorelei. Als belangrijkste oorzaak is vermeld dat de stabiliteit onvoldoende gewaarborgd was. Mede ten gevolge van het ongeval zijn de ADN voorschriften aangepast en is Stabiliteit per 1 januari 2014 als eindterm in de ADN-opleiding opgenomen en per 1 januari 2015 in de examens geïntegreerd. Hierover wordt nu dan ook een aantal vragen gesteld in zowel het examen van de Basiscursus als bij de Eindtesten van de (5-jaarlijkse) herhalingscursus. (Per 1 juli 2013 is een afsluitende eindtest wettelijk verplicht gesteld bij de 5-jaarlijkse herhalingscursus om de ADN-verklaring te kunnen verlengen. Voorheen was twee dagen geregistreerde aanwezigheid op de cursus al voldoende.)

CBR divisie CCV
Het ADN wordt iedere twee jaar herzien en waar nodig vindt aanpassing plaats. De examenvragen worden vastgesteld door een Europese werkgroep ADN-vragencatalogus onder de vlag van de UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). In totaal zijn er circa zeshonderd vragen die eventueel iedere twee jaar worden aangepast door deze werkgroep. De aanpassingen betreffen vooral aanscherpingen ten behoeve van de veiligheid en technische innovaties.
Voor elk Basis-examen worden bij het CCV (CBR divisie CCV) dertig vragen automatisch geselecteerd. Hierna worden deze vragen in een ADN-examencommissie van het CCV gecheckt op eventuele doublures en/of fouten. Het CCV heeft dus geen enkele invloed op het aanbod van de vragen. De cesuur is redelijk streng. Van de dertig multiple-choice vragen moeten er vijfentwintig goed beantwoord zijn. De druk is mede hierdoor groot. Een goede voorbereiding is cruciaal. De training ter voorbereiding op het examen duurt vijf dagen en dit wordt vaak nog als te kort ervaren. De cursisten beseffen het belang van de cursus en haken niet af, maar de informatieverwerking is veel. Bij de Maritieme Academie in IJmuiden gaat gelukkig het slagingspercentage gestaag omhoog. In 2014 is van de kandidaten die voor de eerste keer opgingen voor het examen ‘ADN combinatie drogelading/tankscheepvaart’ 78% geslaagd (landelijk bedraagt het percentage 52% -bron CBR/CCV) en van de kandidaten voor de ADN Herhaling is 86,2% geslaagd (landelijk 67%).

Training naar het examen
De cursusduur is vijf dagen. Deze termijn is wettelijk verplicht. Om de slagingskans te vergroten heeft de Maritieme Academie voor de reguliere opleiding extra dagen ingelast als introductie op de vijfdaagse cursus. Bij de vijfdagen cursus is 100% aanwezigheid verplicht. Vooral het juridisch/technisch aspect wordt als ingewikkeld ervaren en daarnaast vindt men de vraagstelling tijdens het examen ‘complex’. Begrijpelijk dat achteraf de opluchting groot is wanneer de bevoegdheid is gehaald. Waar Genis Brand (docent ADN bij de Maritieme Academie IJmuiden) met name op hamert is:
1. bewustzijn veiligheid
2. situatiebewust
3. handelen naar de situatie
4. eigen gedrag
5. beroepshouding
6. professionaliteit
Het examen wordt tot nu toe na afloop van de cursus afgenomen op de school in aanwezigheid van een afgevaardigde van het CCV. Na afloop worden de examens snel gescand en volgt een voorlopige uitslag. Per 1 juli 2015 gaat dit helaas veranderen. De examens worden dan afgenomen op een locatie van het CCV ergens in het land. De herhalingsexamens mogen nog wel op de school zelf worden afgenomen. ‘Dit is minder gunstig. Nu kan het een aantal dagen en misschien weken duren voordat het examen gemaakt kan worden. Bovendien moet naar een andere bestemming gereisd worden. Beter is om het direct na de cursus te doen. De kandidaten zijn nog niet afgeleid door onderwerpen die niet met ADN te maken hebben’, aldus Genis Brand.
truus den hartog
info@routard.nl
0611010357

De berging van de Waldhof
Duwschip Amalia behorende bij het opleidingenschip Máxima van de Maritieme Academie, VMBO trainingsschip Praktijkvaardigheden gevaarlijke stoffen.